example

מיכל אולניק

מיכל אולניק

מנהלת עסקית, מנהלת מכירות / שותפויות, מנהלת P&L

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים. מאמינה שכשיש הדדיות וכשמתקיימים ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות וכבוד הדדי, הכל אפשרי. מצטיינת בניהול אנשים, ניהול מתוך דוגמא אישית ורתימת הצוות למטרה משותפת.

מיכל אולניק
| מנהלת עסקית, מנהלת מכירות / שותפויות, מנהלת P&L
אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים
חוזקות

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים. מאמינה שכשיש הדדיות וכשמתקיימים ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות וכבוד הדדי, הכל אפשרי.

התמחויות

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים. מאמינה שכשיש הדדיות וכשמתקיימים ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות וכבוד הדדי, הכל אפשרי.

הסיפור שלי

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים. מאמינה שכשיש הדדיות וכשמתקיימים ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות וכבוד הדדי, הכל אפשרי.

על מה ברצוני להשפיע?

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים. מאמינה שכשיש הדדיות וכשמתקיימים ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות וכבוד הדדי, הכל אפשרי.

ערכים

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים. מאמינה שכשיש הדדיות וכשמתקיימים ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות וכבוד הדדי, הכל אפשרי.

חזון / חזון ניהולי / השאיפה הבאה

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים. מאמינה שכשיש הדדיות וכשמתקיימים ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות וכבוד הדדי, הכל אפשרי.

סיפור הקריירה שלי

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים. מאמינה שכשיש הדדיות וכשמתקיימים ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות וכבוד הדדי, הכל אפשרי. מצטיינת בניהול אנשים, ניהול מתוך דוגמא אישית ורתימת הצוות למטרה משותפת.

ניסיון תעסוקתי

2015-2017
שם התפקיד

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים. מאמינה שכשיש הדדיות וכשמתקיימים ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות וכבוד הדדי, הכל אפשרי. מצטיינת בניהול אנשים, ניהול מתוך דוגמא אישית ורתימת הצוות למטרה משותפת.

2017-2019
שם התפקיד

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים. מאמינה שכשיש הדדיות וכשמתקיימים ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות וכבוד הדדי, הכל אפשרי. מצטיינת בניהול אנשים, ניהול מתוך דוגמא אישית ורתימת הצוות למטרה משותפת.

2019-2021
שם התפקיד

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים. מאמינה שכשיש הדדיות וכשמתקיימים ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות וכבוד הדדי, הכל אפשרי. מצטיינת בניהול אנשים, ניהול מתוך דוגמא אישית ורתימת הצוות למטרה משותפת.

החותם שלי

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים. מאמינה שכשיש הדדיות וכשמתקיימים ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות וכבוד הדדי, הכל אפשרי. מצטיינת בניהול אנשים, ניהול מתוך דוגמא אישית ורתימת הצוות למטרה משותפת.

השינוי שעשיתי בקריירה שלי

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים. מאמינה שכשיש הדדיות וכשמתקיימים ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות וכבוד הדדי, הכל אפשרי. מצטיינת בניהול אנשים, ניהול מתוך דוגמא אישית ורתימת הצוות למטרה משותפת.

השורה הכי מעניינת בקורות החיים שלי

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים. מאמינה שכשיש הדדיות וכשמתקיימים ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות וכבוד הדדי, הכל אפשרי. מצטיינת בניהול אנשים, ניהול מתוך דוגמא אישית ורתימת הצוות למטרה משותפת.

מה אומרים עליי

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים

מה מניע אותי?

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים

את מי היית רוצה להזמין לכוס קפה

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים

דמות להשראה / מופת

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים

ספר שהשאיר עליי חותם

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים

שאת/ה עובד/ת איפה אפשר למצוא אותך?

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים

מה אני מאחל/ת לעצמי?

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים

הרגל שהייתי רוצה לאמץ

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים

השכלה

olena-sergienko-dIMJWLx1YbE-unsplash

השכלה

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים. מאמינה שכשיש הדדיות וכשמתקיימים ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות וכבוד הדדי, הכל אפשרי. מצטיינת בניהול אנשים, ניהול מתוך דוגמא אישית ורתימת הצוות למטרה משותפת.

שרות צבאי

אוהבת אנשים ואמנית ביצירת מערכות יחסים עם לקוחות, שותפים עסקיים, קולגות וחברים. מאמינה שכשיש הדדיות וכשמתקיימים ערכים של שיתוף פעולה, שקיפות וכבוד הדדי, הכל אפשרי. מצטיינת בניהול אנשים, ניהול מתוך דוגמא אישית ורתימת הצוות למטרה משותפת.

פרסומים

אני בטלויזיה

ראיון בערוץ 10, 2021

כתבו עליי

תיק עבודות

פרסומים שלי

צרו קשר
https://useeme.co.il |
 הורדה לקובץ PDF