מדיניות פרטיות עבור שירות ו/או אתר UseeMe

מדיניות פרטיות עבור שירות ו/או אתר USEEME

 1. זכויות הפרטיות שלך
  1.1. מסמך מדיניות פרטיות זה מפרט את זכויות הפרטיות שלך ביחס לפעולות איסוף, שמירה והגנה של המידע האישי שלך, וכן את האופן שבו יבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או האפליקציה ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו. הוא מתייחס לשירות USEEME ולאתר ו/או שירות ו/או תקשורת ו/או כלים ("השירותים") מבלי להתייחס לאופן הגישה שלך או אופן השימוש בהם.
  1.2. התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ו/או בשירות.
  1.3. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 2. הסכמה
  אם אתה משתמש בשירות ו/או באתר שלנו, פירושו שאתה מסכים שנאסוף, נשתמש ונשתף במידע האישי שלך, תחת תנאי מדיניות הפרטיות שלנו (הכוללים את מדיניות השימוש שלנו בעוגיות ומסמכים אחרים אליהם מפנה מסמך מדיניות הפרטיות) ואתה מסכים לתנאי השימוש. אנחנו מציעים לך בכל עת לעזוב את השירות ו/או לשלוט באופן השימוש שלנו במידע שלך.
 3. עדכונים
  3.1. אם אתה משתמש בשירותים שלנו אחרי עדכון מדיניות הפרטיות שלנו, אתה מסכים גם למדיניות המעודכנת.
  3.2. אנחנו עשויים לעדכן את המדיניות ואם נערוך שינוי מהותי אנחנו נעדכן זאת במסגרת השירות או באמצעים אחרים כדי לאפשר לך לעבור על העדכונים לפני שהם נכנסים לתוקף. אם אתה מתנגד לשינויים כלשהם אתה רשאי לסגור את החשבון שלך. משמעות המשך השימוש שלך בשירותים שלנו לאחר שנפרסם או נשלח הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות, הינה כי אתה מסכים לתנאי הפרטיות המעודכנים.
 4. איך אנחנו שומרים ומאחסנים מידע אישי
  4.1. מידע שתמסור לנו במסגרת השימוש באתר ו/או בשירות, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ב – 1982.
  4.2. במסגרת תנאי מדיניות פרטיות אלו, אנו משתמשים במונח "מידע אישי" כדי לתאר מידע שניתן לקשר אותו עם אדם מסויים וניתן להשתמש בו כדי לזהות את אותו אדם. אנחנו לא מחשיבים מידע אישי ככולל מידע שנהיה אנונימי כך שלא יוכל לסייע לזהות משתמש ספיציפי.
  4.3. תפעול השירות שלנו נעשה על ידי רשת מחשבים, שרתים שמאוחסנים על עננים ותשתיות תקשורת אחרות ומערכות ,IT לרבות, אך לא רק, שימוש בשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים. אנחנו, וספקי שירותים צד ג' שפועלים בשמינו, מאחסנים ומעבדים את המידע האישי שלך בישראל.
  4.4. אנחנו נגן על המידע האישי שלך תוך שימוש באמצעי אבטחה פיזיים, טכנולוגיים וניהוליים כדי להפחית את הסיכון של אבדן, שימוש לרעה, חדיר לא מורשית, חשיפה ושינוי. חלק מאמצעי ההגנה שאנחנו משתמשים בהם הן חומות אש (firewalls) והצפנת מידע, חסימה ושליטה בגישה פיזית למרכזי המידע שלנו ושליטה בהרשאות כניסה למידע.
 5. איסוף של מידע אישי
  כדי להעניק לך את האפשרות להשתמש ב USEEME וכדי לסייע לנו להתאים ולשפר את חוויית המשתמש שלך בשירות, אנחנו אוספים את קטגוריות המידע האישי הבאות:
  5.1. מידע שאנחנו אוספים באופן אוטומטי –
  כשאתה משתמש בשירות USEEME אנחנו אוספים מידע שנשלח אלינו מהמחשב שלך, המכשיר הסלולארי שלך או מכשיר קצה אחר בו השתמשת. המידע שנשלח אלינו כולל, אך לא רק, את המידע הבא: דפי אינטרנט אליהם נכנסת, כתובת ה IP של המחשב שלך, זיהוי המכשיר שלך או מזהה ייחודי, סוג מכשיר, מידע על מיקום גאוגרפי, סוג מחשב ומידע על חיבור שלו לרשת, מידע על רשת התקשורת הסלולארית, מידע סטטיסטי על צפייה בדפים, תנועה אל ומאת אתרים חיצוניים, כתובת אינטרנט ממנה הגיע המשתמש, ועוד מידע. אנחנו גם אוספים מידע אנונימי באמצעות שימוש בעוגיות ו/או חיישני (משואות) אינטרנט . (web beacons)
  5.2. מידע שאתה מעביר לנו –
  ייתכן ונאסוף ונאחסן מידע שאתה מעביר לנו שאתה משתמש בשירותי PayPal לרבות כשאתה מוסיף מידע בטופס אינטרנטי, כשאתה מעדכן / מוסיף מידע לחשבון שלך, או במסגרת פניה שלך אלינו לגבי שירות USEEME .
  5.2.1. רישום – כדי להקים חשבון, תתן לנו מידע לרבות שמך המלא, כתובת הדוא"ל שלך ו/או מספר הטלפון הנייד שלך, וסיסמא. כשתרשם לשירות פרמיום (בתשלום), נבקש גם מידע לגבי אמצעי התשלום שלך.
  5.2.2. דף ה USEEME / פרופיל אישי ומידע לגבי קורות החיים שלך –
  5.2.2.1. בדף ה USEEME שלך תקבל אפשרויות בחירה שונות למילוי פרטים לגביך, כמו מוסדות החינוך בהם למדת, ניסיון העבודה שלך, הכישורים שלך, תמונה, עיר או איזור והמלצות. פרופיל המידע האישי שלך יסייע לך לקבל יותר מהשירותים שלנו, ויסייע למגייסי השמה ולהזדמנויות עסקיות למצוא אותך. זו הבחירה שלך אם לכלול מידע רגיש בפרופיל המשתמש שלך. מומלץ שלא תעלה או תכלול בפרופיל מידע אישי שאתה לא רוצה שיהיה זמין פומבית.
  5.2.2.2. כשאתה משלים את דף הUSEEME כולל עדכון קורות החיים שלך, הוא יכול להיות גלוי לחיפוש וצפייה לגולשים באינטרנט, ויהיו זמינים להורדה על ידי על ידי מגייסים, יועצי תעסוקה או כל אדם או ארגון המחפש קורות חיים המתאימים לפרופיל שלך. USEEME לא מאמתת או מאשרת את זיהות או המהות העסקית של אותם ארגונים.
  5.2.2.3. USEEME שומרת על הזכות להסיר ממאגר המידע שלה קבצי קורות חיים שכוללים תוכן שאנחנו מחשיבים כבלתי חוקי או פוגעני. אתה רשאי למחוק את החשבון שלך בכל עת, להפוך את הפרופיל שלך לאנונימי או לבחור שקורות החיים שלך לא יהיו ניתנים לגילוי בחיפוש. קורות החיים שלך יכולים להיות חשופים ללקוחות USEEME או ללקוחות טופאקספרט בע"מ אם הסכמת לזאת בעת הגדרת פרופיל המשתמש שלך.
  5.2.2.4. הערה חשובה: המעסיק הנוכחי שלך עשוי להיות משתמש של USEEMEאו לקוח של אחד מלקוחותינו.USEEME לא יכולה להגביל לקוחות שיש להם גישה לפרופילים שנמצאים במאגר המידע שלנו ולא יכולה להיות אחראית לאירוע שיקרה כתוצאה מחשיפת המידע שלך אליהם. כחלק מתהליך הרישום USEEME מציעה לך את האפשרות להשאר אנונימי. אנחנו נכבד את הבחירה שלך לצמצם את החשיפה של הפרופיל שלך בהגדרות בחשבון המשתמש שלך.
  5.3. השימוש בשירות
  אנחנו שומרים נתוני שימוש כשאתה מבקר או משתמש בצורה אחרת בשירות שלנו, לדוגמא, כשאתה צופה או גולש לתוכן מסויים (למשל סרטון הדרכה), או מודעות פרסומת (באתרים שלנו או באתרים שאינם שלנו), מבצע חיפוש וכדומה. אנחנו משתמשים בעוגיות, מידע על כל כניסה, מידע ממכשיר הקצה וכתובת אינטרנט שלך כדי לזהות אותך ולעקוב אחרי השימוש שלך באתר ו/או בשירות שלנו.
  5.4. עוגיות, משואות (חיישני) רשת וטכנולוגיות אחרות
  5.4.1. אנחנו משתמשים בעוגיות וטכנולוגיות דומות (כגון משואות רשת, פיקסלים, תגיות ומזהי מכשירי קצה) כדי לזהות אותך ו/או את מכשיר הקצה שלך, אנחנו גם מרשים לאחרים להשתמש בעוגיות.
  5.4.2. אנחנו משתמשים בטכנולוגיות הנזכרות לעיל כדי לזהות אותך כלקוח, כדי להתאים את שירות USEEME , את תכניו ואת הפרסומות, כדי למדוד מידת השפעה ואפקטיביות השירות שלנו, כדי לסייע באבטחת חשבון המשתמש שלך, כדי לנהל סיכונים ולמנוע הונאות, וכדי לקדם אימון ובטיחות על פני האתר ו/או השירות של .USEEME
  5.4.3. אתה רשאי לסרב לשימוש שלנו בעוגיות אם הדפדפן שלך או דפדפן תוסף שהתקנת מאפשר זאת, אלא אם כן העוגיות שלנו הכרחיות כדי למנוע הונאה או להבטיח את הבטחון של האתרים שאנחנו מנהלים. למרות זאת, ייתכו וסירוב לעוגיות שלנו יפגע ביכולת השימוש שלך בחלקים באתר שלנו ובשירותי החיוב של חברת Paypal.
  5.4.4. אתה יכול להגדיר את הדפדפן שלך במצב של Do not track (DNT) . מצב זה מאפשר לך להגדיר את העדפותיך לגבי מעקב של מפרסמים וצדדים שלישיים אחרים. אנחנו לא מגיבים לאותו . DNT עם זאת, אנחנו מספקים לך הודעה לגבי מעקב של מפרסמים וצדדים שלישיים אחרים במסמכי מדיניות הפרטיות ומדיניות השימוש בעוגיות שלנו.
  5.5. מכשיר הקצה והמיקום שלך
  כשאתה מבקר או עוזב את השירותים שלנו (כולל העוגיות ו/או הפלאג-אינים או טכנולוגיות אחרות באתרים אחרים), אנחנו מקבלים את כתובת ה URL של האתר ממנו הגעת והאתר אליו אתה ממשיך. אנחנו גם מקבלים מידע לגבי כתובת ה- IP שלך, כתובת שרת ה proxy שלך, מערכת ההפעלה בה אתה משתמש, הדפדפן והתוספים, מזהי מכשיר קצה שלך ותכונות שלו, ו/או ספק האינטרנט שלך או ספק שירותי הסלולאר שלך. אם אתה משתמש במכשיר סלולארי, המכשיר ישלח לנו מידע לגבי המיקום שלך. מרבית המכשירים יאפשרו לך למנוע העברת נתוני מיקום אלינו ואנחנו נכבד את ההגדרות שלך לפי העדפותיך.
  5.6. מידע לגבי משתמשים השייכים לחשבון מעסיק
  ייתכן ומעסיק (או אדם או גוף משפטי שצורך את השירותים שלנו לצורך הגעה אליך) יעביר לנו מידע לגבי עובדיו או קבלני משנה שלו שמתמשים בשירותים שלנו. לדוגמא, אנחנו נקבל פרטי התקשרות של מנהל העמוד של חברה ושל משתמשים מורשים אחרים של שירותי הפרמיום שלנו, כמו שירותי ההשמה שלנו, מכירות או מוצרי הדרכה.
  5.7. שונות
  השירותים שלנו דינמיים ואנחנו לעיתים קרובות מציגים יכולות חדשות, שייתכן וידרשו איסוף של נתונים חדשים. במידה ואנחנו אוספים מידע אישי השונה באופן מהותי מהמידע שאנחנו אוספים על פעילותך ו/או או שאנחנו משנה את אופן האיסוף של הנתונים, אנחנו נעדכן אותך ונעדכן את תנאי מדיניות הפרטיות שלנו.
 6. איך אנחנו משתמשים במידע אישי שאנחנו אוספים
  המטרה העיקרית שלנו באיסוף מידע אישי הינו להעניק לך חוויה חלקה, יעילה, ומותאמת לך. האופן שבו אנחנו משתמשים במידע האישי שלך תלוי באילו שירותים אתה משתמש, באיך שאתה משתמש בשירותים הללו ובבחירות שלך בעת אפיון ההגדרות. אנחנו משתמשים במידע שאנחנו אוספים לגביך, כדי לתמוך בשימוש שלך בשירות, כדי להתאים אותו לצרכיך ולהפוך את השירותים שלנו (לרבות הפרסומות) ליותר רלבנטיים ושימושיים לך ולאחרים.
  אנחנו לא נעביר מידע אישי ומזוהה עליך כמשתמש בשירות, אולם אנחנו שומרים על זכותנו לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש שלך בשירות ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירות באתר, הפעלתו ותכניו, והכל בכפוף לכל דין. החברה מורשית להעביר נתונים מצרפיים (aggregated) לצרכים סטטיסטיים שונים וכן רשאית למכור מידע סטטיסטי לצד שלישי והכל כמפורט בסעיפים הבאים:
  6.1. שירותים
  אנחנו משתמשים במידע שלך כדי לאמת את זהותך ולהרשות את גישתך לשירותים.
  6.1.1. השאר מעודכן
  השירות שלנו מאפשר לך להשאר מעודכן בחדשות, אירועים ורעיונות בעניין נושאים מקצועיים שמעניינים אותך ממומחים שאתה מעריך. השירות שלנו גם מאפשר לך לשפר את היכולות המקצועיות שלך, או לרכוש יכולות חדשות. אנחנו משתמשים במידע כדי להמליץ לך על תכנים רלבנטיים במסגרת השירותים שלנו, להציע לך להוסיף כישורים לפרופיל המשתמש שלך וכישורים שתזדקק להם כדי להשיג את ההזדמנות הבאה שלך.
  6.1.2. קריירה
  השירותים שלנו מאפשרים לך לגלות אפשרויות תעסוקה, להעריך הזדמנויות אקדמיות, ולחפש או לעלות בחיפושים העוסקים בהזדמנויות קריירה. הפרופיל שלך יכול לעלות בתוצאות חיפוש שיבצעו אלו שמעוניינים להעסיק אותך (למשרה או לעבודה קבלנית מסויימת) או לאלו המעוניינים שתעסיק אותם. אנחנו נשתמש במידע שלך להמליץ על משרות, להציג אותך ואחרים המעוסקים בחברה, בתעשייה, תפקיד או מיקום גיאוגרפי, או מי שיש לו יכולות ו/או כישורים ו/או קשרים מסויימים.
  אתה יכול לסמן בהגדרת העדפותיך כי הינך מעוניין בהחלפת תפקיד ולשתף מידע עם מגייסי השמה. אנחנו עשויים להשתמש בפרופיל שלך ובפעילות כדי להמליץ על לך עבודות ולהמליץ עליך למגייסי השמה.
  6.1.3. תפוקה
  השירותים שלנו מאפשרים לך לתקשר עם גורמים מקצועיים ולתאם ולהכין פגישות איתם.
  6.2. תקשורת איתך
  אנחנו עשויים ליצור עימך קשר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות שפורסמו באתר שלנו או באפליקציה, ואמצעים אחרים במסגרת השירותים שלנו, כולל הודעות סמס והודעות. push אנחנו גם נשלח הודעות המסבירות איך להשתמש בשירותים, תזכורות, הצעות עבודה, והודעות שיווקיות מאיתנו ו/או משותפים שלנו.
  6.3. פרסום
  6.3.1. אנחנו עשויים לפנות ולמדוד את כמות החשיפות של מודעות פרסום אל מנויים, מבקרים ומשתמשים אחרים, במסגרת השימוש בשירות, וזאת באמצעות מגוון רשתות של אמצעי פרסום באינטרנט, והכל תוך שימוש במידע והנתונים הבאים, ביחד או בנפרד:
  6.3.1.1. נתונים מטכנולוגיות פרסום במסגרת ו/או מחוץ לשירותים שלנו, כמו משואות אינטרנט, פיקסלים, תגיות, עוגיות ומזהיי מכשירי קצה.
  6.3.1.2. מידע מאתרים אחרים או צדדים שלישיים (כמו שותפים שמפרסמים אצלנו מודעות, מפרסמים אחרים ואגריגטורים של תוכן).
  6.3.1.3. מידע שניתן להסיק אותו מהנתונים המפורטים לעיל (כמו שימוש בתיאור תפקיד כדי ללמוד על גיל, תעשיה מקצועית, ותק ותכניות תגמול, או לימוד על מינו של המשתמש משמו).
  6.3.1.4. אנחנו עשויים להציג לך מודעות שכוללות תוכן שיווקי שייראה כמו תוכן לא ממומן אלא שהם פרסומות מתוייגות / נופלות תחת תוכן שהינו בחסות של גורם מפרסם. אם אתה פועל באופן אקטיבי (כמו לייקים, תגובות או שיתוף) של אותן מודעות, הפעולה שלך תהיה מקושרת לשמך ותוצג לאחרים, כולל למפרסם המודעה.
  6.3.2. אפשרויות הגדרת חשיפה או המנעות ממודעות
  אנחנו מאמצים עקרונות של רגולציה עצמית למודעות פרסום מבוססות עניין ומאמצים את הרגוצליה עצמית במתן האפשרות להמנע ממודעות אלו. בקשת המנעות זו, אינה מונעת ממך את קבלת מודעות הפרסום – אתה תמשיך לקבל מודעות פרסום גנריות או מודעות ממפרסמים שלא אימצו כלים של רגולציה עצמית כאמור. אתה יכול לבקש לוותר / להמנע באופן מיוחד ממודעות פרסום מבוססות עניין המופעלות על ידי צדדים שלישיים ומוצגות לך במסגרת הפלטפורמה שלנו.
  6.3.3. מידע למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים
  6.3.3.1. אנחנו לא משתפים את הנתונים האישיים שלך עם אף צד שלישי ו/או מפרסם ו/או רשת של פרסום מודעות למפרסמים שלהם בלי אישור מפורש שלך. עם זאת, אם אתה מקליק על מודעת פרסום, מפרסם המודעה ידע שביקרת בדף שהפנה אותך אליה. כמו כן, שותפים מפרסמים יכולים לקשר נתונים אישיים שהמפרסם אוסף ישירות ממך עם העוגיות שלנו וטכנולוגיות דומות. במקרים כאלו, אנחנו שואפים לדרוש ברמה החוזית ממפרסמים כאלו להשיג את אישורך המפורש באמצעות פעולה אקטיבית לפני שהם עושים זאת.
  6.3.3.2. בשירות USEEME עשוי להיות מוצג תוכן של צד שלישי לרבות קישורים של צדדים שלישיים והשימוש אותו תבצע בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה שלך לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או אפליקציה ו/או בפרסומת באתר ו/או אפליקציה, יתבצע על אחריותך הבלעדית ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כנגדינו לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.
  6.4. שיווק
  אנחנו עשויים להשתמש בנתונים ותוכן של משתמשים לצורך משלוח הזמנות, קידום של שירותים למשתמשים, הגדלת קהילת המשתמשים שלנו, והגדלת השימושיות של השירות שלנו.
  6.5. פיתוח שירותים ומחקר
  6.5.1. פיתוח השירות
  אנחנו משתמשים בנתונים, כדי לנהל מחקר ופיתוח של המוצר כדי לספק לך ולמשתמשים אחרים חוויה יותר טובה, אינטואיטיבית ומותאמת אישית, כדי לקדם מנויים והגדלת המעורבות והשימושים במוצרים שלנו וכדי לסייע לחבר בין גורמים מקצועיים להזדמנות עסקית.
  6.5.2. מחקר
  אנחנו מחפשים ושואפים ליצור הזדמנויות עסקיות למשתמשי השירות ולסייע להם להיות יעילים יותר ומצליחים יותר. אנחנו משתמשים בנתונים הזמינים לנו כדי לחקור מגמות חברתיות, כלכליות ותעסוקתיות כמו משרות פנויות וכישורים נדרשים למשרות אלו, ומסמכי מדיניות שעוזרים לנו לגשר על הפערים בין תעשיות מקצועיות ואיזורים גיאוגרפיים שונים.
  6.6. ספקי שירותים
  ייתכן ונשתמש בצדדים שלישיים כדי לעזור לנו לספק את השירות (למשל, ספקי תמיכה, ניתוח נתונים, ביקורת, תשלומים, גילוי הונאות, שיווק ופיתוח). תהיה להם גישה למידע עליך כפי שיהיה הכרחי באופן סביר לבצע את המשימות הללו בשמנו והם מחוייבים לא לגלות או להשתמש במידע פרטי כזה למטרות אחרות.
  6.7. תמיכה בלקוחות
  אנחנו משתמשים במידע (שיכול ויכלול את התקשורת עימך) ההכרחי לחקור, להגיב ולפתור תלונות ובעיות בשירות (כמו למשל באגים).
  6.8. תובנות מקובצות
  ייתכן ונשתמש במידע שלך כדי לייצר תובנות מקובצות שאינן מזהות אותך. לדוגמא, ייתכן ונשתמש בנתונים שלך כדי לייצר מידע סטטיסטי על המשתמשים שלנו, המקצועות שלהם או התחום המקצועי, כמות ההקלקות על פרסומות שנחשפו, או התפוצה הדמוגרפית של מבקרים באתר.
  6.9. פרצות אבטחה ותחקירים
  ייתכן ונשתמש בנתונים שלך (כולל ההתקשרויות שלך) במידה ונחשוב שזה חיוני למטרות בטחון או כדי לחקור אפשרות של תרמית או הפרה אחרת של תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות ו/או נסיונות לפגוע במנויים שלנו או במבקרים.
 7. גילוי נתונים מטעם משפטי
  ייתכן שנאלץ לגלות מידע אישי שלך כשהדבר יידרש על פי חוק, זימון או פרוצדורה משפטית אחרת, או אם יש לנו יסוד סביר להאמין שהגילוי נחוץ כדי: (1) לחקור, למנוע או לנקוט בפעולה ביחס לחשד לפעולה לא חוקית או כדי לסייע לגורם אכיפה ממשלתי לעשות זאת. (2) כדי לאכוף את ההסכמים שלנו איתך. (3) כדי לחקור ולהגן על עצמנו כנגד טענות או אישומים של צד שלישי. (4) כדי להגן על האבטחה או יושרה של השירות שלנו (כמו למשל על ידי שיתוף עם חברות המתמודדות עם איומים כאלו). או (5) כדי לממש או להגן על הזכויות והבטחון של USEEME המנויים שלנו, העובדים שלנו, או אחרים. אנו ננסה ליידע משתמשים לגבי דרישות משפטיות לגבי המידע האישי שלהם, כשזה ראוי על פי שיקול דעתנו, אלא אם זה אסור על פי חוק או צו בית משפט או כשהדרישה היא בגדר חירום. אנחנו נהיה עשויים לחלוק על דרישות כאלו כשנאמין, על פי שיקול דעתנו, שהדרישות מקיפות מדי, מעורפלות או חסרות ביסוס, אולם אנחנו לא מבטיחים לערער על כל דרישה למידע.
 8. זכותך לעיין במידע
  8.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. במידה ועיינת במידע השמור עליך ומצאת כי אינו מדויק, שלם, ברור או מעודכן, אתה רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
  8.2. בנוסף, אם המידע השמור עליך משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה זה אנו נמחק את המידע הדרוש לנו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לנו לשם ניהול השירות – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בשירות ו/או באתר – יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
 9. שינוי בשליטה או מכירה
  אנחנו נחלוק את המידע האישי שלך במקרה של מכירה, מיזוג או שינוי בשליטה בחברה, או כחלק מהכנה לאחד האירועים הללו. כל צד שלישי אשר ירכוש את החברה או חלק מהעסק שלנו, תהיה לו הזכות להשתמש במידע שלך, אולם השימוש יהיה אך ורק באופן המוגדר במסמך מדיניות פרטיות זו אלא אם אתה תסכים אחרת.
 10. הבחירות וההתחייבויות שלך
  10.1. שימור נתונים
  אנחנו מחזיקים את הנתונים האישיים שאתה מוסר, במהלך הזמן שהחשבון שלך קיים או בהתאם לנדרש כדי לספק לך את השירותים. גם אם אתה משתמש בשירותים שלנו רק כשאתה מחפש משרה כל כמה שנים, אנחנו נשמר את המידע שלך ונחזיק את פרופיל המשתמש שלך פתוח עד שתחליט לסגור את החשבון שלך. בחלק מן המקרים אנחנו בוחרים לשמר חלק מסויים מכלל הנתונים.
  10.2. זכויות לגשת ולנהל את המידע האישי שלך
  ככלל, אנחנו מציעים גישה למידע אישי שיש לנו עליך. עם זאת, אנחנו מעניקים לך מגוון אפשרויות בחירה להגדיר את העדפותיך בעניין זכותנו לאיסוף, שימוש ושיתוף במידע, ממחיקה או תיקון הנתונים שאתה כולל בפרופיל המשתמש שלך, ניהול התצוגה של הפוסטים שלך ועד האפשרות להמנע כליל מפרסומות ושליטה בהתקשרות איתך.
  10.3. סגירת חשבון משתמש
  אם תבחר לסגור את חשבון USEEME המידע האישי שלך יפסיק להיות גלוי למשתמשים בשירות בתוך 24 שעות. ככלל אנו מוחקים את המידע הכלול בחשבונות שנסגרים בתוך 30 ימים ממועד הסגירה, למעט כמפורט להלן.
  10.3.1. אנחנו מחזיקים במידע האישי שלך אחרי שסגרת את החשבון שלך אם נמצא לנכון שהוא הכרחי לנו לצורך שמירה על התחייבויות משפטיות שלנו (לרבות בקשות מגורמי אכיפה), לצורך התאמה לדרישות רגולטוריות, לצורך פתרון סכסוכים, לצורך שמירה על אבטחה, לצורך מניעת הונאות או שימוש בלתי ראוי, לצורך אכיפת של תנאי השימוש שלנו או לצורך מילוי הדרישה שלך להפסיק את המנוי מקבלת הודעות מאיתנו.
  10.3.2. אנחנו נשמור מידע לא אישי (סטטיסטי) אחרי שהחשבון שלך ייסגר. מידע שאתה משתף עם אחרים יישאר חשוף אחרי שתסגור את החשבון או תמחוק את הנתונים מפרופיל המשתמש שלך או מתיבת ההודעות, ואנחנו לא שולטים בנתונים שמנויים אחרים העתיקו מתוך השירות שלנו. תכנים המשוייכים לקבוצות של חשבונות סגורים ייראו כמשתמשים חסויים. הפרופיל שלך יכול ויהיה מוצג במסגרת השירותים לאחרים (למשל, תוצאות חיפוש במנועי חיפוש) עד שהם ירעננו את הזכרון הזמני שלהם (cache) .
 11. מידע חשוב אחר
  11.1. אבטחת מידע
  11.1.1. אנחנו מטמיעים ומיישמים מערכות ונהלים לאבטחת מידע המיועדים להגן על הנתונים שלך, כמו HTTPS. אנחנו מנטרים באופן שגרתי את המערכות כדי לאתר נקודות פגיעות והתקפות. למרות זאת, אנחנו לא יכולים להיות אחראים לאבטחת המידע שאתה שולח לנו. איננו מתחייבים שהאתר ו/או השירות יתנהלו כסדרם, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או השירות ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של USEEME וידוע לך שאנחנו לא נשא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
  11.1.2. אתה מוזמן לבקר במרכז האבטחה שלנו כדי לקבל עוד מידע על בטחון השימוש בשירותים שלנו, כולל התהליך אימות זיהות המשתמש הכולל שני פרמטרים מזהים.
  11.2. שיווק ישיר
  אנחנו לא משתפים במידע אישי עם צד שלישי לצורך שיווק ישיר, ללא רשותך.
 12. צור קשר – במידה ויש לך שאלות או תלונות בעניין מדיניות פרטיות זו, אנא צור עימנו קשר בהודעה לדוא"ל info@Useeme.co.il