IMG_3063 - אתי בננו

Eti Benano

אתי בננו

סמנכ״לית כספים

האתגרים הגדולים הם הדלק שלי להצלחה

Eti Benano
| סמנכ״לית כספים
האתגרים הגדולים הם הדלק שלי להצלחה
הערכים שלי
 • אחריות
 • אמינות ויושרה
 • מקצועיות
 • אנושיות
 • חריצות ושאפתנות
מה מניע אותי

השאיפה להצטיין ולהצליח בכל מה שאני נוגעת בו ברמה המקצועית והאישית

סיפור הקריירה שלי

אני שחקנית נשמה בכל מקום אליו אני מתחברת , מומחית בניהול תחום הכספים ובהובלת פרויקטים רוחביים כחברת הנהלה בכירה.
אזור הנוחות שלי הינו בעשיה במקום שסומכים עלי ונותנים לי מקום להתפתח ולפתח.
הערך המוסף האמיתי שלי מגיע מהרצון להצליח ולהצטיין בכל מה שאני עושה.
הדרך המובטחת להצלחה נמצאת באמונה בעצמי וביכולת שלי להתפתח ולתרום תוך כדי התגברות על אתגרים אשר מהווים דלק לעשייה ולהצלחה .

ניסיון תעסוקתי

2006-היום
כלל ביטוח אשראי בע"מ

רו"ח, משנה למנכ"ל, תחום כספים, חברה בוועדת השקעות בחברת כלל ביטוח אשראי בע"מ )מקבוצת כלל
החזקות שהינה חברה ציבורית ( וחברת הנהלה בכירה. מסגרת התפקיד כוללת, בין היתר:

▪ ליווי המנכ"ל בתחום הפיננסי ולקיחת חלק בקבלת החלטות עסקיות וניהוליות
▪ הכנת תכניות עבודה ותחזיות שנתיות ורב שנתיות
▪ ניהול פרויקטים רוחביים כחברת הנהלה תוך התמקדות בהיבט הפיננסי
▪ הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי ה- IFRS ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
▪ הצגה וניתוח התוצאות הכספיות בוועדת המאזן ובדירקטוריון )בעברית ובאנגלית(
▪ ניהול תזרים מזומנים שוטף ועתידי
▪ מתן תמיכה ויעוץ בתחום הפיתוח העסקי, ניהול סיכונים , תביעות .
▪ ניהול מערך הגבייה- הכולל גבייה ש וטפת וניהול מצבת וגיול חובות
▪ הכנה וניהול תקציב שנתי
▪ ניהול הקשר עם חברת האם ודיווח בהתאם לתקנות ני"ע לפי דרישת כלל החזקות ) ציבורית (.
▪ אחריות על תחום ה SOX
▪ יישום ועמידה בדרישות Solvency–דרישות הון רגולטוריות הנדרשות מחברת ביטוח.
▪ אחריות על דיווחים רגולטורים לפיקוח על הביטוח ולמס הכנסה והכנת דוחות המס של החברה.
▪ ניהול הקשר השוטף עם מבטחי המשנה של החברה כולל עריכת הסכמים שנתיים, ניהול מו"מ על תנאים
עסקיים, הכנת נספחים והתחשבנות תקופתית.

1998-2006
משרד רואי חשבון סומך חייקין, KPMG

מנהלת ומרכזת תיקי ביקורת של חברות העוסקות במגוון תחומים בי ניהן חברות ביטוח ופקטורינג.
▪ ריכוז תיקי הביקורת וסקירות רבעוניות על פי כללי חשבונאות ישראליים ותקנות ניירות ערך.
▪ טיפול בחברות אחזקה ואיחוד החברות הבנות במאזן חברת האם.
▪ מיסוי על היבטיו השונים לרבות דוחות מס שוטפים.
▪ עבודות מיוחדות ומתן חוות דעת ואישורים מיוחדים.
▪ עריכת תשקיף הנפקה בבורסה- השתתפות בדיונים עם עו"ד ועריכת הדוחות הכספיים לצורך התשקיף.

2000-2006
המסלול האקדמי של המכללה למנהל בראשל"צ

▪ מתרגלת בקורסי חשבונאות פיננסית לתואר ראשון.

התמחויות
 • משמשת כCFO.
 • מומחית בפיננסיים .
 • כמשנה למנכ״ל וחברת הנהלה בכירה מובילה פרויקטים רוחביים ואחראית את תחום הכספים, גבייה, תקציב, תכניות עבודה והרגולציה בחברה.
מחשב
 • שליטה בתוכנות Office
 • אינטרנט ותוכנות מקצועיות כגון: SAP .
שפות

עברית שפת אם , אנגלית ברמה גבוהה.

מה אומרים עלי?
 • אחראית
 • סוגרת מעגל טיפול
 • בעלת ראיה רחבה של כלל האירגון
 • יסודית מקצועית
 • בעלת יכולת הכלה ונתינה
 • מחוייבת
 • מפרגנת
 • דורשת תוצאות

השכלה

השכלה

 • 1999 – חברת מועצת רואי החשבון.
 • 1995-1998 – תואר ראשון במנהל עסקים, במסלול האק דמי של המכללה למנהל בראשל"צ, התמחות

שרות צבאי

1994 -1992- סמלת מבצעים ביחידה ללוחמה בטרור (לוט"ר) שבמתקן אדם, אחראית על חדר מבצעים.

פרסומים

אני בטלויזיה

כתבו עליי

תיק עבודות

פרסומים שלי

צרו קשר
 הורדה לקובץ PDF